Adó 1%

A Gazsó György Művészeti Alapítvány minden támogatójának köszönetet mond. 2014-ben alapítványunkat  17.610 Ft-tal támogatták. Kérjük, hogy 2015. évi adójuk 1%-át ismét ajánlják fel Alapítványunk javára.

Adószámunk: 18378296-1-04

Köszönettel:
Brachna Irén
a kuratórium elnöke

Kedves szülők, gyerekek!
A II. félévére esedékes térítési díjat 2016. március 15-ig az iskola irodájában lehet befizetni 8.00-18.00 óráig.
Kedvezmények igénybevételére, részletfizetésre, díjmentességre van lehetőség, bővebb tájékoztatást és nyomtatványt az irodában kaphatnak.

Sajtóközlemény

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szarvasi Tankerülete

CHOVÁN KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAlogo

 

LEZÁRUL AZ „INNOVÁCIÓS PROGRAMOK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN” CÍMŰ PROJEKT

2015. október 31-én zárul az „Innovációs programok a művészetoktatásban” (TÁMOP-3.1.4.C-14/2015-0335) című projekt. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2015. május 15. és 2015. október 31. között valósított meg értékes nem formális és informális programokat Szarvason.

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási intézmény, ahol különböző művészeti tagozatokon: zene, tánc, képzőművészeti és dráma tanszakon történik oktatás. Az intézmény önálló zeneiskola 1964 óta, majd 1992-ben a tánc, 1996-ban képzőművészeti tanszakokkal, 2001-ben drámajáték tagozattal bővülve alakult át művészeti alapiskolává. A pályázat lehetőséget adott a tanórán kívüli teljes személyiséget fejlesztő programok megvalósítására, különös tekintettel a kompetenciák tanórán kívüli fejlesztésére.

A projekt során tanulóinknak 4 sport tábort, 2 egészségnapot, 2 komplex közlekedés projektet tartottunk, valamint 1-1 fő továbbképzését a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzéseken, 10 főét pedig szaktárgyi továbbképzésen valósítottuk meg, A programba több mint 250 tanulót tudtunk bevonni, mely iskolánk tanulói létszámának több mint három negyede. Célunk volt, hogy a projektben tervezett tevékenységek során az iskola tanulói a tanórán túl megismerkedjenek az aktív mozgás fontosságával, a szabadban végzett tevékenységek, a helyes táplálkozás hatásaival az egészséges életmódra. Tudatosan védjék saját és társaik testi épségét a közlekedésük során.  A pedagógus kollégák – az órai foglalkozásokon túl is – lehetőséget kaptak a gyerekek komplex nevelésére. A továbbképzéseken megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel szélesítették látókörüket. Összességében javult és bővült a projektben résztvevő gyermekek és tanulók kompetenciája és tudása. Lehetőségük volt, hogy kibontakoztassák művészeti és kreatív képességeiket, amely hosszú távon növelheti mind a munka-erőpiaci értéküket, mind a város kulturális életében való aktív részvételüket és megjelenésüket.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor u. 32.
KLIK Szarvasi Tankerület
5540 Szarvas, Deák F. u. 2.
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.