Tanszakok, Tanárok

TANSZAKOK

Az intézmény tagozatai és tanszakai:

  • Zene (furulya, fuvola, gordonka, harmonika, harsona, hegedű, klarinét, kürt, szaxofon, szolfézs, trombita, tuba, ütő hangszer, zongora)
  • Tánc (néptánc)
  • Képző- és iparművészet (kézműves, kerámia, festészet)
  • Drámajáték, színjáték

 

NEVELŐTESTÜLET

Az iskolai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságokat, amelyeket a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete a nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületeinek hatáskörébe utal.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során.

Zene:

Balláné Tóth Krisztina (zongora)
Czibulya Zsuzsanna (hegedű)
Cseh András (zongora)
Cseh-Niczky Nikolett (szolfézs)
Gál Csaba (zongora)
Iváncsó Viola (zongora)
Iváncsó József (harmonika, szolfézs)
Litauszkiné Püski Melinda (gordonka)
Molnár János (gitár)
Soós Beáta (furulya, fuvola)
Soós Tibor (furulya, trombita, kürt)
Szabados Tóth Gábor (klarinét, szaxofon, furulya)
Szabados Tóthné Kozák Ilona (szolfézs)
Szőke Gábor (ütő)
Vas István (hegedű)

Tánc:

Hankó Tamás (néptánctanár)
Bakró Erzsébet (asszisztens)

Képző- és iparművészet:

Fabó Éva (kerámia, festészet)
Lipcseiné Dombovári Zita (kézműves)

Drámajáték, színjáték:

Brachna Irén