Tanszakok, Tanárok

TANSZAKOK

Az intézmény tagozatai és tanszakai:

  • Zene (furulya, fuvola, gordonka, harmonika, harsona, hegedű, klarinét, kürt, szaxofon, szolfézs, trombita, tuba, ütő hangszer, zongora)
  • Tánc (néptánc)
  • Képző- és iparművészet (kézműves, kerámia, festészet)
  • Drámajáték, színjáték

 

NEVELŐTESTÜLET

Az iskolai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságokat, amelyeket a közoktatási törvény és végrehajtási rendelete a nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületeinek hatáskörébe utal.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során.

Zene:

Balláné Tóth Krisztina (zongora)
Czibulya Zsuzsanna (hegedű)
Cseh András (zongora, szolfézs)
Iváncsó Viola (zongora)
Iváncsó József (harmonika, szolfézs)
Körösparti Ágnes (gordonka, zongora)
Molnár János (gitár)
Ferenczy Beáta (furulya, fuvola)
Soós Tibor (furulya, trombita, kürt)
Szabados-Tóth Gábor (klarinét, szaxofon, furulya)
Szabados-Tóthné Kozák Ilona (szolfézs)
Szőke Gábor (ütő)
Vas István (hegedű)

Tánc:

Móricz Bence, Ökrös Dániel (néptánctanárok)
Bakró Erzsébet (asszisztens)

Képző- és iparművészet:

Fabó Éva (kerámia, festészet)
Dombovári Zita (kézműves)

Drámajáték, színjáték:

Brachna Irén, Dr. Dósa Zsuzsa