Adó 1%

A Gazsó György Művészeti Alapítvány minden támogatójának köszönetet mond. 2014-ben alapítványunkat  17.610 Ft-tal támogatták. Kérjük, hogy 2015. évi adójuk 1%-át ismét ajánlják fel Alapítványunk javára.

Adószámunk: 18378296-1-04

Köszönettel:
Brachna Irén
a kuratórium elnöke

Sajtóközlemény

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szarvasi Tankerülete

CHOVÁN KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAlogo

 

LEZÁRUL AZ „INNOVÁCIÓS PROGRAMOK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN” CÍMŰ PROJEKT

2015. október 31-én zárul az „Innovációs programok a művészetoktatásban” (TÁMOP-3.1.4.C-14/2015-0335) című projekt. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2015. május 15. és 2015. október 31. között valósított meg értékes nem formális és informális programokat Szarvason.

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási intézmény, ahol különböző művészeti tagozatokon: zene, tánc, képzőművészeti és dráma tanszakon történik oktatás. Az intézmény önálló zeneiskola 1964 óta, majd 1992-ben a tánc, 1996-ban képzőművészeti tanszakokkal, 2001-ben drámajáték tagozattal bővülve alakult át művészeti alapiskolává. A pályázat lehetőséget adott a tanórán kívüli teljes személyiséget fejlesztő programok megvalósítására, különös tekintettel a kompetenciák tanórán kívüli fejlesztésére.

A projekt során tanulóinknak 4 sport tábort, 2 egészségnapot, 2 komplex közlekedés projektet tartottunk, valamint 1-1 fő továbbképzését a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzéseken, 10 főét pedig szaktárgyi továbbképzésen valósítottuk meg, A programba több mint 250 tanulót tudtunk bevonni, mely iskolánk tanulói létszámának több mint három negyede. Célunk volt, hogy a projektben tervezett tevékenységek során az iskola tanulói a tanórán túl megismerkedjenek az aktív mozgás fontosságával, a szabadban végzett tevékenységek, a helyes táplálkozás hatásaival az egészséges életmódra. Tudatosan védjék saját és társaik testi épségét a közlekedésük során.  A pedagógus kollégák – az órai foglalkozásokon túl is – lehetőséget kaptak a gyerekek komplex nevelésére. A továbbképzéseken megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel szélesítették látókörüket. Összességében javult és bővült a projektben résztvevő gyermekek és tanulók kompetenciája és tudása. Lehetőségük volt, hogy kibontakoztassák művészeti és kreatív képességeiket, amely hosszú távon növelheti mind a munka-erőpiaci értéküket, mind a város kulturális életében való aktív részvételüket és megjelenésüket.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor u. 32.
KLIK Szarvasi Tankerület
5540 Szarvas, Deák F. u. 2.
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.

 

Zenei tábor

ntp logo

„Te is lehetsz virtuóz” címmel egyhetes nyári tábort tartottunk 35 diák részvételével.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, NTP-AMI-14-0129 számú nyertes pályázatnak köszönhetően a táborban a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és az őket tanító pedagógusok vettek részt, 2015. június 22-26-ig.

A program célja a tehetséges tanulók személyiségének komplex fejlesztése volt.
Legnagyobb szerepet a hangszeres foglalkozások kapták, a zenei tábor elsődleges célja a hangszeres játék intenzív fejlesztése volt.

Emberi Erőforrás MinisztériumaOFIEmberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Képes összeállításunk:

P1130736 P1130810

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Döntőbe jutottak

Iskolánkból  4 tanuló küldte be munkáját a VI. Országos festészetverseny döntőjére. Ebből 2 tanuló, Medvegy Hajna és Gódor Sára jutottak a döntőbe, melyet Budapesten a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában rendeztek, 2015. május 8-9-én.
Felkészítő tanár: Fabó Éva

Fúvós verseny

20150402-04_56

2015. április 1-jén iskolánk adott otthont a Békés Megyei Zeneiskolák oboa, klarinét, szaxofon és fagott szakos növendékei versenyének.

Ez a megmérettetés rendszeresen

A zsűri feladatát a szegedi és debreceni zeneművészeti egyetem tanárai – Maczák János klarinétművész, Tóth Györgyi oboaművész és Puskás Levente szaxofonművész – látták el.háromévenként kerül megrendezésre. Az iskolai válogatók után, a szarvasi döntőbe 50 tanuló jutott be. A korcsoportonkénti versenyben 8-18 éves korú gyerekek vettek részt.

A magas színvonalú versenyen iskolánkat öt növendék képviselte, az alábbi kiemelkedő eredményekkel.

 

Klarinét: Szabó Kornél 2. helyezés (1.korcsoport), Bakulya Viktória 3. helyezés (1.kcs.), Zima János 3. helyezés (5.kcs.).
Szaxofon: Himer Tünde 2. helyezés (3.kcs.), Frankó Dániel 3. helyezés (3.kcs.).

Falkészítő tanáruk: Szabados-Tóth Gábor. Zongorakísérő: Iváncsó Viola