Képző és iparművészet

VI. ORSZÁGOS TEXTIL-, BŐR- ÉS KÉZMŰVES VERSENY

A verseny időpontja: 2018. május 25-26.

Rendező: Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 039479 5540 Szarvas, Fő tér 3.

Telefon: 06-66-312-720

E-mail: muvesz@szarvas.hu

Honlap: www.chovan. hu

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló tehetséges diákok kézműves tudásának megismerése, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása. A tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (elődöntő, döntő).

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31. között,

II.korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,

  1. korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
  2. korcsoport: 2002. szeptember 31. előtt született tanulók.

ELŐDÖNTŐ

Az elődöntő feladata: pályamunka készítése.

A pályamunka témája: „ILYEN VAGYOK” címmel, bemutatkozó napló készítése, /scrapbook – személyes történetek vizuális megjelenítése/.

A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

A napló A/5 vagy A/4-es méretben készüljön. Külső formájában és belső tartalmában egyaránt tükrözze készítőjének tantervi követelményeknek megfelelő tudását, a műhelyfoglalkozások alatt megszerzett ismereteit. Adjon számot a tanuló vizuális szemléletéről, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felkészültségének színvonaláról. A vegyes technikával készült bemutatkozó alkotás tartalmazhat elkészült munkákról fotókat, ötleteket, tervrajzokat, készítője számára olyan fontos elemeket, melyek bemutatásával meggyőzi a bizottságot, hogy ott a helye a VI.  ORSZÁGOS TEXTIL-, BŐR- ÉS KÉZMŰVES VERSENY döntőjében.

A pályamunkán kérjük feltüntetni a korcsoport számát és a jeligét. /A beküldendő anyag semmilyen formában nem tartalmazhatja készítőjének nevét, képét. /

A pályamunkák beküldésének módja:

Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére:

  1. Jeligével és korcsoport számmal ellátott pályaművet.
  2. Azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját.

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.chovan.hu letölthető 2018. január 15-étől.

A pályamunkák beküldésének (postára adásának) határideje: 2018. március 02.

A versenybizottság csak a nevezési határidőre beérkezett pályamunkákat értékeli. Az országos döntőn versenyzők számát az Oktatási Hivatal és a versenybizottság határozza meg.

Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont.

Értékelés szempontok: A tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2018. április 13-ig kapnak értesítést postai vagy elektronikus úton.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A döntőben szabadon választott és kötelező feladatokat kell megoldani.

Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tárgyalkotás. A tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokkal, eszközökkel történik.

A feladat megoldására adott idő: 4 óra

Kötelező feladatok:

I.       korcsoport: „Meseszereplő”

A versenyen egy mese díszlete lesz látható. A díszlethez szabadon elképzelt szereplők közül válasszon ki egyet és készítse el, formázza meg játékfigura vagy bábfigura formájában! Az elkészült játék szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával készülhet.

II.      korcsoport: „Sajátom”

A versenyen meghatározott cél, illetve a kirakott tárgyak figyelembe vételével készítsen szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával tárolóeszközt!

III.    korcsoport: „Hagyomány”

A versenyen meghatározott három népi kézműves mesterség közül válasszon ki egyet, és készítsen hagyományos népi kézműves használati tárgyat a választott technikával!

IV.    korcsoport: „Barátság”

A versenyen meghatározott személy számára készítsen szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával személyre szabott ajándékot, öltözet kiegészítő formájában!

A feladat megoldására adott idő: 4 óra

A kötelező feladatokhoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező iskola biztosítja (rajztáblák, vágóeszközök, ragasztók, kézi korong, asztali szövőkeret, műanyag tálak, hosszabbító, vasaló, asztali satu, agyag, textilek, varróeszközök, rajzlapok, színes papírok), illetve hozott alapanyagokkal, eszközökkel is lehet dolgozni.

 Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező, illetve a szabadon választott feladatokra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.

 

Értékelési szempontok: A tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége, esztétikai igényessége.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!

A beküldött pályamunkákat a döntő résztvevői az eredményhirdetést követően visszakapják, illetve a döntőbe nem került pályamunkákat a nevező iskolák legkésőbb június 16-áig (időpont-egyeztetés után) elvihetik.

Nevezési lap